Areál živočišné výroby - Koclířov

Areál bývalého střediska živočišné výroby, 4 původní stáje (teletník, 2x pro dojnice, odchovna dobytka), skladovací haly objemné píce, plocha zbořeniště po vyhořelém seníku; všechny objekty jsou zchátralé.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 35 500 m2
Procento zastavěn: 14%
Výměra podlahové plochy objektů: 4 600 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% obecní

Identifikační údaje

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
Okres: Svitavy Kód okresu: CZ0533
ORP: Svitavy Kód ORP: 5312
Obec: Koclířov Kód obce: 578231
Popis geografické polohy: na severozápadě obce, cca 400 m od sil. I/35

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: plochy veřejně prospěšných staveb
Stávající skutečné využití lokality: 10%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 6

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 Praha-Brno (cca 70 km), D11 Hradec Králové-Wroclav (cca 120 km)
Dopravní dostupnost - silnice: E 442, I/35 Hradec Králové - Olomouc (prochází obcí)
Dopravní dostupnost - železnice: trať č. 260 Česká Třebová - Brno (4,5 km žst. Svitavy)
Dopravní dostupnost - letiště: Moravská Třebová (cca 6 km)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 40

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz