Lokalita Borek - Česká Třebová

Plocha bez budov s náletovými dřevinami, určená k investiční výstavbě.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 35 000 m2
Procento zastavěn: 90%
Výměra podlahové plochy objektů: 0 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 95 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
Okres: Ústí nad Orlicí Kód okresu: CZ0534
ORP: Česká Třebová Kód ORP: 5301
Obec: Česká Třebová Kód obce: 580031
Popis geografické polohy: jižní okraj města - průmyslová část města

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: průmyslová výroba
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 0

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice:
Dopravní dostupnost - silnice: silnice III. třídy s napojením na silnici I/14 Ústí nad Orlicí - Třebovice (sil. I/14 prochází městem)
Dopravní dostupnost - železnice: železniční uzel - trať č. 260, 270, 010 - nejbližší žst. Česká Třebová (0,5 km)
Dopravní dostupnost - letiště: v Ústí nad Orlicí (9 km) a Moravská Třebová (cca 28 km)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 50

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz