Areál býv. skladu dříví FOREST Svitavy - Lanškroun

Pozemky a budovy byly využívány na manipulaci a skladování vytěžené dřevní hmoty z okolních lesů. V současnosti částečně využití pro kanceláře MÚ Lanškroun a sklady TS Lanškroun. Jedná se o stav.p.č. 1511/1.3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 2912, 2911, 2910, 2909, 2908, 2907, 2906,2925, 3480, 2669/1, 3081, 2665 a 2667, ostatní plochy p.p.č. 1728/3, 4196, 1598/12, 1700/1, 1604/6, 1598/49, 1598/2 a 1604/8 k. ú. Lanškroun.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 22 081 m2
Procento zastavěn: 0%
Výměra podlahové plochy objektů: 3 680 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 80% obecní, 16% ČD, 4% soukromník

Identifikační údaje

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
Okres: Ústí nad Orlicí Kód okresu: CZ0534
ORP: Lanškroun Kód ORP: 5306
Obec: Lanškroun Kód obce: 580511
Popis geografické polohy: Prostor v průmyslové zóně na jihozápadní straně města.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: Prostor je zahrnut v ÚPD v lokalitě 11a PS - Průmysl,sklady.
Stávající skutečné využití lokality: 0,2%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 16

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 Praha-Brno (90 km), D11 Hradec Králové-Wroclav (80 km)
Dopravní dostupnost - silnice: sil. I/43 Štíty - Svitavy (prochází městem), sil. II/315 Ústí nad Orlicí - Zábřeh na Moravě (prochází městem)
Dopravní dostupnost - železnice: trať č. 270 Česká Třebová - Olomouc, nejbližší žst. na trati č. 270 je obec Rudoltice (3 km)
Dopravní dostupnost - letiště: Pardubice (cca 50 km), Brno
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 200

Poznámky

Celá lokalita je součástí průmyslové zóny. Úvahy o využití jsou v oblasti výroby - lehký průmysl, služby pro veřejnost (sběrné dvory, technické služby apod.)

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz