Ležácké sklepy - Lanškroun

Chátrající zděné budovy s hlubokými sklepy po bývalém areálu pivovaru, stav.parcela č. 867, k.ú. Lanškroun.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 1 883 m2
Procento zastavěn: 100%
Výměra podlahové plochy objektů: 1 883 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
Okres: Ústí nad Orlicí Kód okresu: CZ0534
ORP: Lanškroun Kód ORP: 5306
Obec: Lanškroun Kód obce: 580511
Popis geografické polohy: součást středu města (ul. Pivovarská), sousedí s městskou památkovou zónou na západní straně města

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: Prostor je zhrnut v ÚPD s označením lokality 18-SPD -Veřejné služby a drobné podnikání.
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 Praha-Brno (90 km), D11 Hradec Králové-Wroclav (80 km)
Dopravní dostupnost - silnice: sil. I/43 Štíty - Svitavy (0,3 km), sil. II/315 Ústí nad Orlicí - Zábřeh na Moravě (prochází městem)
Dopravní dostupnost - železnice: trať č. 270 Česká Třebová - Olomouc, nejbližší žst. na trati č. 270 je obec Rudoltice (3 km)
Dopravní dostupnost - letiště: Pardubice (cca 50 km), Brno
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 120

Poznámky

Prostor je zůstatek bývalého pivovaru, který byl z větší části v rámci brownfieldu v 2006 přestavěn na Pivovarské náměstí. Nejvhodnější přestavba s využitím podsklepení (opěrná zeď historiského jádra města MPZ) na spolkový a vzdělávací dům pro veřejnost.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz