Kravín - Srnojedy

Dvouřadý kravín
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 500 m2
Procento zastavěn: 100%
Výměra podlahové plochy objektů: 500 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% obecní

Identifikační údaje

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
Okres: Pardubice Kód okresu: CZ0532
ORP: Pardubice Kód ORP: 5309
Obec: Srnojedy Kód obce: 553719
Popis geografické polohy: v západní části obce

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: v ÚPD jako bydlení
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: bydlení
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: D 11 Hradec Králové - Wroclav (10 km)
Dopravní dostupnost - silnice: I/2 Kutná hora - Pardubice (3 km), I/37 Hradec Králové - Chrudim (cca 10 km), obcí prochází sil. III. tř.
Dopravní dostupnost - železnice: trať 010 Kolín - Česká Třebová (nejbližší žst. Pardubice-Svítkov, 2 km)
Dopravní dostupnost - letiště: Pardubice (cca 3 km)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 100

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz