Bývalá mateřská škola - Chornice

Původně vila továrníka Sponera s hospodářskou budovou postavená začátkem 20.století, č.p. 146
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 6 318 m2
Procento zastavěn: 11%
Výměra podlahové plochy objektů: 637 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 75% obecní

Identifikační údaje

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
Okres: Svitavy Kód okresu: CZ0533
ORP: Moravská Třebová Kód ORP: 5308
Obec: Chornice Kód obce: 578096
Popis geografické polohy: na severním okraji zastavěného území obce

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 2

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice:
Dopravní dostupnost - silnice: II/366 Kostelec na Hané - Jevíčko (0,1 km)
Dopravní dostupnost - železnice: trať 262 Česká Třebová - Skalice nad Svitavou (žst. Chornice - 0,4 km), trať č. 271 Chornice - Prostějov (žst. Chornice - 0,4 km)
Dopravní dostupnost - letiště: Moravská Třebová (12 km)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 10

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz