Kravín - Třemošnice

Zemědělská stavba památkově chráněná
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 959 m2
Procento zastavěn: 100%
Výměra podlahové plochy objektů: 959 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% obecní

Identifikační údaje

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
Okres: Chrudim Kód okresu: CZ0531
ORP: Chrudim Kód ORP: 5304
Obec: Třemošnice Kód obce: 572411
Popis geografické polohy: v jihovýchodní části obce při sil. III/33741 (u zámku)

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: zóna občanské vybavenosti, smíšená centrální zóna
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: D 11 Hradec Králové - Wroclav (cca 45 km)
Dopravní dostupnost - silnice: II/337 Nasavrky - Čáslav (cca 1,5 km)
Dopravní dostupnost - železnice: trať č. 236 Třemošnice - Čáslav (žst. Třemošnice)
Dopravní dostupnost - letiště: Podhořany u Ronova (cca 18 km)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 5

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz