Bývalá uhelná kotelna - Chvaletice

Objekt bývalé uhelné kotelny, která vytápěla bytové domy.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 770 m2
Procento zastavěn: 100%
Výměra podlahové plochy objektů: 680 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% obecní

Identifikační údaje

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
Okres: Pardubice Kód okresu: CZ0532
ORP: Přelouč Kód ORP: 5311
Obec: Chvaletice Kód obce: 575071
Popis geografické polohy: na severu města u sil. II/322, k.ú. Telčice

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: ostatní
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: D 11 Hradec Králové - Wroclav (cca 18 km)
Dopravní dostupnost - silnice: II/322 Přelouč - Týnec nad Labem (prochází městem), I/2 Kutná hora - Pardubice (cca 8,5 km)
Dopravní dostupnost - železnice: trať 010 Kolín - Česká Třebová (nejbližší žst. Chvaletice, cca 2 km)
Dopravní dostupnost - letiště: Pardubice (cca 23 km)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 60

Poznámky

V budoucnu využít jako centrum volného času

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz