Areál Kyjevská 37 - Pardubice

Bývalý průmyslový areál, zděné objekty (některé určené k demolici, ostatní budou po rekonstrukci využívány).
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 24 286 m2
Procento zastavěn: 69%
Výměra podlahové plochy objektů: 40 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% kraj

Identifikační údaje

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
Okres: Pardubice Kód okresu: CZ0532
ORP: Pardubice Kód ORP: 5309
Obec: Pardubice Kód obce: 555134
Popis geografické polohy: k.ú. Pardubičky, naproti Pardubické krajské nemocnice a.s. (bývalá Tesla)

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 16

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: D11 Hradec Králové-Praha (18 km)
Dopravní dostupnost - silnice: I/36 Holice - Chlumec nad Cidlinou (0,3 km), I/37 Hradec Králové - Žďírec nad Doubravou (2,5 km), II/322 Vysoká u Holic-Pardubice (1 km)
Dopravní dostupnost - železnice: trať č. 010 Kolín-Česká Třebová, nejbližší žst. Pardubice hl.n. (3 km), nejbližší žst. Pardubice-Pardubičky (1 km)
Dopravní dostupnost - letiště: Pardubice (3 km)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 288,5

Poznámky

budoucí využití pro občanskou vybavenost a také pro Pardubickou krajskou nemocnici a.s.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz