Vojenské cvičiště Zbraněves - Zdechovice

Na pozemcích bývalého vojenského cvičiště Zbraněves se nachází pouze 1 objekt vhodný k demolici, ke kterému nevede žádná (ani polní) cesta. Pozemky jsou zarostlé, celkově neudržované. V lokalitě se nachází panelová plocha cca 500 m2 a velká část lokality je zalesněna.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 117 370 m2
Procento zastavěn: 1%
Výměra podlahové plochy objektů: 336 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% obecní

Identifikační údaje

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
Okres: Pardubice Kód okresu: CZ0532
ORP: Přelouč Kód ORP: 5311
Obec: Zdechovice Kód obce: 576026
Popis geografické polohy: mimo zastavěné území obce, vlevo u sil. I/2 směrem na Kutnou Horu

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: D11 Hradec Králové - Wroclav (cca 25 km)
Dopravní dostupnost - silnice: I/2 Přelouč - Kutná hora (50 m)
Dopravní dostupnost - železnice: trať 010 Kolín - Česká Třebová (nejbližší žst. Řečany nad Labem, cca 3,5 km)
Dopravní dostupnost - letiště: Pardubice (cca 21 km)
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ne
Pitná voda: ne
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Lokality, které nelze zařadit do předešlých kategorií

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

nelze stanovit náklady bez jednoznačného budoucího využití

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz