Lokalita Limpuše - Vraclav

Pozemek je zarostlý náletovými dřevinami a lemován vzrostlými stromy. Z původních objektů jsou místy patrné pouze části betonových základů pro ukotvení radarů, ostatní pozůstatky jsou zakryté hustou vegetací. Lokalita sloužila pro vojenské účely do roku 1990 zde byly umístěny radiolokátory a rušičky sovětské armády včetně ubikací pro obslužný personál.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 10 710 m2
Procento zastavěn: 0%
Výměra podlahové plochy objektů: 0 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% obecní

Identifikační údaje

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
Okres: Ústí nad Orlicí Kód okresu: CZ0534
ORP: Vysoké Mýto Kód ORP: 5314
Obec: Vraclav Kód obce: 581151
Popis geografické polohy: vpravo od sil. III. třídy Sedlec - Vanice (cca 3 km za Sedlecem), k.ú. Sedlec

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: občanská vybavenost (obchod, služby)
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 0

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 Praha-Brno (cca 80 km), D11 Hradec Králové-Wroclav (cca 50 km)
Dopravní dostupnost - silnice: III tř. Sedlec - Vanice (cca 3 km)
Dopravní dostupnost - železnice: trať č. 018 Litomyšl-Choceň, nejbližší žst. Vysoké Mýto (5,5 km)
Dopravní dostupnost - letiště: Pardubice (cca 35 km), Vysoké Mýto (5 km)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ne
Pitná voda: ne
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 5

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz