Lom Svojanov - Svojanov

Dotěžený lom na kámen
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 18 000 m2
Procento zastavěn: 0%
Výměra podlahové plochy objektů: 0 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 50% obce Svojanov a 50% obce Polička

Identifikační údaje

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
Okres: Svitavy Kód okresu: CZ0533
ORP: Polička Kód ORP: 5310
Obec: Svojanov Kód obce: 578843
Popis geografické polohy: v severozápadní části obce, u sil. II/364, v blízkosti křižovatky sil. II/364 (Polička-Brno) a III. tř. na obec Rohozná

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: rekreace a cestovní ruch
Stávající skutečné využití lokality: 10%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 0

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice:
Dopravní dostupnost - silnice: II/364 Bystré - Bělá nad Svitavou (prochází obcí)
Dopravní dostupnost - železnice: trať č. 260 Česká Třebová - Brno (20 km žst. Moravská Chrastová)
Dopravní dostupnost - letiště: Polička (cca 19,5 km)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ne
Pitná voda: ne
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 200

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz