Areál bývalého mlýna - Břehy

Jedná se o areál původního mlýnu s malou vodní elektrárnou, s bytovým domem s pěti byty, se skladovací halou a s vlastní čtyřpodlažní budovou mlýnu. Areál leží na Opatovickém kanátu (státní technické památce). Mj. i proto obec Břehy zakoupila areál do svého 100 % vlastnictví.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 5 500 m2
Procento zastavěn: 30%
Výměra podlahové plochy objektů: 2 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% obecní

Identifikační údaje

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
Okres: Pardubice Kód okresu: CZ0532
ORP: Přelouč Kód ORP: 5311
Obec: Břehy Kód obce: 574805
Popis geografické polohy: nachází se v severní části obce Břehy - Výrov, v místě napojení na silnici II/333

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: smíšená zóna
Stávající skutečné využití lokality: 10%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 4

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: D 11 Hradec Králové - Wroclav (10 km)
Dopravní dostupnost - silnice: II/333 (prochází obcí)
Dopravní dostupnost - železnice: trať 010 Česká Třebová - Kolín (3 km žst. Přelouč)
Dopravní dostupnost - letiště: Pardubice (15 km)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 50

Poznámky

Malá elektrárna je v provozu - obec Břehy je držitelem licence ERÚ. V těsné blízkosti restaurace a v obci je autokemp. Lokalita velmi vhodná pro nerušící podnikání, nejlépe v cestovním ruchu. Část areálu hodlá využít obec ( byty, kultura apod. ).

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz