Bývalá základní škola - Bělá nad Svitavou

Bývalá škola čp 4, parcelní č. st. 86
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 349 m2
Procento zastavěn: 100%
Výměra podlahové plochy objektů: 600 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% obecní

Identifikační údaje

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
Okres: Svitavy Kód okresu: CZ0533
ORP: Svitavy Kód ORP: 5312
Obec: Bělá nad Svitavou Kód obce: 572586
Popis geografické polohy: ve středu obce Bělá nad Svitavou

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: plochy občanské vybavenosti
Stávající skutečné využití lokality: 15%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: E 461 Svitavy - Brno (3,5 km)
Dopravní dostupnost - silnice: I/43 Svitavy - Brno (3,5 km), II/363 Polička - Brněnec (prochází obcí) a II/364 Bystré - Bělá nad Svitavou (prochází obcí)
Dopravní dostupnost - železnice: trať č. 260 Brno-Česká Třebová (4 km od žst. Březová nad Svitavou)
Dopravní dostupnost - letiště: Polička (cca 19 km), Moravská Třebová (27km)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz