Bývalé dětské oddělení nemocnice - Moravská Třebová

Budova nemocnice, objektu garáží, vedlejších staveb přístřešků
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 1 709 m2
Procento zastavěn: 100%
Výměra podlahové plochy objektů: 3 290 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% obecní

Identifikační údaje

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
Okres: Svitavy Kód okresu: CZ0533
ORP: Moravská Třebová Kód ORP: 5308
Obec: Moravská Třebová Kód obce: 578444
Popis geografické polohy: okrajová část města (v blízkosti Muzea u Penny marketu), u výpadové komunikace směrem na Svitavy

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: ostatní
Počet objektů na pozemku celkem: 2

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: E 442, 35 Hradec Králové - Olomouc (prochází přímo městem), 25 km Mohelnice
Dopravní dostupnost - silnice: I/35 Hradec Králové - Mohelnice (prochází městem), II/368 Štíty - Letovice (prochází městem)
Dopravní dostupnost - železnice: trať č. 262 Skalice nad Svitavou - Česká Třebová (2 km od žst. Moravská Třebová)
Dopravní dostupnost - letiště: Pardubice, 90 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 150

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz