Bývalá základní škola - Rohozná

Budova má tří podlaží, částečně zapuštěný suterén přízemí a půdní prostor. Objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 28 x 12 m. Střecha je valbová, krytinu tvoří hliníkové tabule. Nosné zdi jsou z pálených cihel 30-80 cm.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 855 m2
Procento zastavěn: 39%
Výměra podlahové plochy objektů: 668 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% obecní

Identifikační údaje

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
Okres: Svitavy Kód okresu: CZ0533
ORP: Svitavy Kód ORP: 5312
Obec: Rohozná Kód obce: 578673
Popis geografické polohy: Budova se nachází v horní části obce u hlavní silnice na st. parcele č. 306

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: E 461 Svitavy - Brno (cca 10 km); Brno 60 km
Dopravní dostupnost - silnice: II/363 Brněnec - Polička (v bezprostřední blízkosti)
Dopravní dostupnost - železnice: trať č. 260 Česká Třebová - Brno (11 km žst. Březová nad Svitavou)
Dopravní dostupnost - letiště: Polička (cca 18 km), Brno 60 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 11

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz