Bývalý vepřín - Cerekvička-Rosice

Lokalita je velmi zdevastovaná s výskytem ekologické zátěže (kejda). Budova je přízemní, cihlová.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem:
Procento zastavěn:
Výměra podlahové plochy objektů: 730 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % veřejné

Identifikační údaje

Kraj: Vysočina Kód kraje: CZ063
Okres: Jihlava Kód okresu: CZ0632
ORP: Jihlava Kód ORP: 6105
Obec: Cerekvička-Rosice Kód obce: 586986
Popis geografické polohy: Budova bývalého vepřína leží v zastavěné části obce, cca 100 m od centra obce.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: obec nemá schválenou ÚPD
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: zemědělství
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ano
Dopravní dostupnost - dálnice: 24 km
Dopravní dostupnost - silnice: 3,5 km ze silnice I/38 po silnici III. třídy
Dopravní dostupnost - železnice: 17 km
Dopravní dostupnost - letiště: 102 km (Brno)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 5

Poznámky

Vlastníkem je PFČR.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz