Kravín K96 - Cerekvička-Rosice

Kravín K96 se skládá ze dvou objektů - kravín, kolna a silážní jáma.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 10 000 m2
Procento zastavěn: 24%
Výměra podlahové plochy objektů: 2 350 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % veřejné

Identifikační údaje

Kraj: Vysočina Kód kraje: CZ063
Okres: Jihlava Kód okresu: CZ0632
ORP: Jihlava Kód ORP: 6105
Obec: Cerekvička-Rosice Kód obce: 586986
Popis geografické polohy: Stavby leží na okraji obce cca 0,5 km od jejího centra.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: obec nemá schválenou ÚPD
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: zemědělství
Počet objektů na pozemku celkem: 2

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ano
Dopravní dostupnost - dálnice: 25 km
Dopravní dostupnost - silnice: 2 km ze silnice I/38 po silnici III. Třídy
Dopravní dostupnost - železnice: 18 km
Dopravní dostupnost - letiště: 102 km (Brno)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 5

Poznámky

Vlastníkem je PFČR.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz