Vojenský areál gen. Štefánika - Jihlava

V urbanistické struktuře města zabírají objekty celý městský blok.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 30 000 m2
Procento zastavěn: 20%
Výměra podlahové plochy objektů: 24 735 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % veřejné

Identifikační údaje

Kraj: Vysočina Kód kraje: CZ063
Okres: Jihlava Kód okresu: CZ0632
ORP: Jihlava Kód ORP: 6105
Obec: Jihlava Kód obce: 586846
Popis geografické polohy: Prostory se nacházejí ve výhodné poloze ve středu města.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 100%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 6

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice:
Dopravní dostupnost - silnice:
Dopravní dostupnost - železnice:
Dopravní dostupnost - letiště:
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie:
Voda:
Kanalizace:
Plyn:

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz