Stodola - Třebíč

Lokalita zahrnuje obytnou a smíšenou zástavbu, přízemní řadové garáže, celý zámecký komplex s bazilikou a parkem.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 988 m2
Procento zastavěn: 100%
Výměra podlahové plochy objektů: 988 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Vysočina Kód kraje: CZ063
Okres: Třebíč Kód okresu: CZ0634
ORP: Třebíč Kód ORP: 6113
Obec: Třebíč Kód obce: 590266
Popis geografické polohy: Předmětná budova se nachází v zóně ''Zámeckého areálu'' a spadá do levobřežní části městské památkové zóny.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 20 km
Dopravní dostupnost - silnice: po obslužné komunikaci, cca 300 m od silnice II/351
Dopravní dostupnost - železnice: 1 km
Dopravní dostupnost - letiště: 65 km (Brno)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie:
Voda:
Kanalizace:
Plyn:

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 30

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz