Tělocvična Janštejn - Horní Dubenky

Rozestavěnou dvoupodlažní stavbu tvoří panelový betonový skelet s cihlovým jádrem. Panely jsou zatepleny polystyrénem.Původně byla zvažována možnost dálkového vytápění, ale k připojení nedošlo. Veškeré přípojky jsou zhotoveny.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 4 497 m2
Procento zastavěn: 22%
Výměra podlahové plochy objektů: 987 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Vysočina Kód kraje: CZ063
Okres: Jihlava Kód okresu: CZ0632
ORP: Jihlava Kód ORP: 6105
Obec: Horní Dubenky Kód obce: 587168
Popis geografické polohy: Stavba je umístěna na okraji obce u lesa (0,3 km od centra).

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 30 km
Dopravní dostupnost - silnice: silnice III. třídy cca 1,5 km ze silnice II/134, objekt je dostupný po místní obslužné komunikaci
Dopravní dostupnost - železnice: 1 km
Dopravní dostupnost - letiště: 150 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 6

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz