Bývalý statek - Myslibořice

Budovy byly v roce 2006 demolovány. Lokalita by byla vhodná k využití pro rozšíření domova důchodů, nebo k vybudování ubytování.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 10 000 m2
Procento zastavěn: 0%
Výměra podlahové plochy objektů: 0 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Vysočina Kód kraje: CZ063
Okres: Třebíč Kód okresu: CZ0634
ORP: Třebíč Kód ORP: 6113
Obec: Myslibořice Kód obce: 591190
Popis geografické polohy: Areál se nachází uprostřed obce a přímo sousedí se zámkem, který je využíván jako domov důchodců.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: zemědělství
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 0

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 35 km
Dopravní dostupnost - silnice: silnice II/152 z Jaroměřic nad Rokytnou do Hrotovic
Dopravní dostupnost - železnice: 6 km (Jaroměřice nad Rokytnou)
Dopravní dostupnost - letiště: 63 km (Brno)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ne
Užitková voda: ano
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 10

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz