Kolna Meziboří - Strážek

Vzhledem k devastaci objektu a ekologické zátěži, která vznikla dlouhodobým skladováním umělých hnojiv, není objekt vhodný k dalšímu využití. Teprve po uvedení pozemku do původního stavu je možné další využití.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 540 m2
Procento zastavěn: 100%
Výměra podlahové plochy objektů: 540 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Vysočina Kód kraje: CZ063
Okres: Žďár nad Sázavou Kód okresu: CZ0635
ORP: Bystřice nad Pernštejnem Kód ORP: 6101
Obec: Strážek Kód obce: 596825
Popis geografické polohy: Objekt se nachází na okraji obce v KÚ místní části Meziboří.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: zemědělství
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: zemědělství
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ano
Dopravní dostupnost - dálnice: 19 km
Dopravní dostupnost - silnice: Obec je dostupná 1 km po silnici III. třídy od silnice II/389 z Tišnova do Moravce. Objekt je dostupný po obslužné komunikaci.
Dopravní dostupnost - železnice: 19 km
Dopravní dostupnost - letiště: 45 km (Brno)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ne
Pitná voda: ne
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 10

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz