Kino - Strážek

Cihlová budova je v dobrém stavu, nutná výměna střešní křidlice a vazby. Nutná úprava vnitřního zařízení dle záměru využití.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 1 298 m2
Procento zastavěn: 50%
Výměra podlahové plochy objektů: 649 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Vysočina Kód kraje: CZ063
Okres: Žďár nad Sázavou Kód okresu: CZ0635
ORP: Bystřice nad Pernštejnem Kód ORP: 6101
Obec: Strážek Kód obce: 596825
Popis geografické polohy: Objekt se nachází v zastavěné části obce, v centru obce.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 18 km
Dopravní dostupnost - silnice: silnice II/389 z Tišnova do Moravce
Dopravní dostupnost - železnice: 11 km
Dopravní dostupnost - letiště: 45 km (Brno)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 4

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz