Muniční sklad - Cetoraz

Objekt je převážně panelový a železobetonový.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 35 000 m2
Procento zastavěn: 3%
Výměra podlahové plochy objektů: 1 200 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Vysočina Kód kraje: CZ063
Okres: Pelhřimov Kód okresu: CZ0633
ORP: Pacov Kód ORP: 6109
Obec: Cetoraz Kód obce: 547662
Popis geografické polohy: Nachází se na okraji obce uprostřed lesa, přibližně 3 km od centra Pacova.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: jiné
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: zemědělství
Počet objektů na pozemku celkem: 2

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 25 km
Dopravní dostupnost - silnice: Obec Cetoraz leží na silnici II/129, cca 4 km od Pacova. Samotný areál je ve špatně dostupném bývalém vojenském prostoru v lesích.
Dopravní dostupnost - železnice: 3 km
Dopravní dostupnost - letiště:
Hodnocení dopravní dostupnosti: nevyhovující (nesplňuje kritéria pro vyhovující, přístup je po nevhodné komunikaci, např.nezpevněná cesta, či komunikace, která nesplňuje šířkové nebo směrové parametry
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ne
Užitková voda: ano
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 200

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz