Hospodářská budova - Těchobuz

Budova je stará cca 200 let. Jako možný investiční záměr je možno provést rekonstrukci na kongresový objekt.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 5 400 m2
Procento zastavěn: 40%
Výměra podlahové plochy objektů: 2 700 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Vysočina Kód kraje: CZ063
Okres: Pelhřimov Kód okresu: CZ0633
ORP: Pacov Kód ORP: 6109
Obec: Těchobuz Kód obce: 561355
Popis geografické polohy: Budova se nalézá v historickém centru obce.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: zemědělství
Stávající skutečné využití lokality: 50%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 3

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: 25 km
Dopravní dostupnost - silnice: silnice II/124 z Pacova do Votice
Dopravní dostupnost - železnice: 10 km
Dopravní dostupnost - letiště:
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 12

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz