Fara - Blížkovice

Objekt s přilehlou zahradou o celk. rozloze cca 4 000 m2 je ve vlastnictví církve a nachází se v centru obce (v blízkosti kina). Samotná budova má podlažní plochu 828 m2 a je ve špatném technickém stavu (provlhlé a rozpukané zdivo, vydrolená omítka...), církev se o něj nestará a je ochotna jej bezplatně převést na obec. Tomu prozatím brání administrativní bariéry, pro obec by však údržba fary byla začnou zátěží. Zahrada je udržovaná.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 828 m2
Procento zastavěn: 100%
Výměra podlahové plochy objektů: 828 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): církev - 100 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Znojmo Kód okresu: CZ0647
ORP: Znojmo Kód ORP: 6220
Obec: Blížkovice Kód obce: 593770
Popis geografické polohy: Objekt je v majetku římsko-katolické církve se nachází v centru městysu Blížkovice (cca 1 300 obyv.) jihovýchodně od Moravských Budějovic na hranici regionu (obcí prochází silnice III. třídy).

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: plochy pro kulturu
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - ex. Velká Bíteš - 57 km
Dopravní dostupnost - silnice: I/ 59 - 2,2 km
Dopravní dostupnost - železnice: 241 - Blížkovice - 1,4 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 85 km; Wien-Schwechat - 127 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 10

Poznámky

Vhodný objekt pro rekonstrukci na ,,dům s pečovatelskou službou" včetně ,,zeleného" zázemí. Pro realizaci záměru bude třeba ukončit převod nemovitosti na obec nebo podání proj. žádosti do SF EU v partnerství s církví (ideálně ROP JV 3.3)

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz