Kasárna - Bohdalice-Pavlovice

Od roku 2006 došlo k postupnému převodu kasáren z majetku MO na obec, která začala objekty intenzivně pronajímat podnikatelským subjektům, které tak dnes působí na cca 50 % plochy lokality (dílny - zámečník, svářeč, tesař, plastové díly k autům; ekologické zemědělské sdružení..).
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 51 300 m2
Procento zastavěn: 8%
Výměra podlahové plochy objektů: 4 300 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): obec - 100 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Vyškov Kód okresu: CZ0646
ORP: Vyškov Kód ORP: 6219
Obec: Bohdalice-Pavlovice Kód obce: 592901
Popis geografické polohy: Areál se nachází cca 1 km severně od obce Bohdalice-Pavlovice (800 obyv.)podél účelové asfaltové cesty na okraji lesa.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: není
Stávající skutečné využití lokality: 50%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: ostatní
Počet objektů na pozemku celkem: 19

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - ex. Vyškov - 6,5 km
Dopravní dostupnost - silnice: II/ 431 - 200 m
Dopravní dostupnost - železnice: 340 - Nesovice - 10 km, 300 - Vyškov - 8,7 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 35 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ne
Užitková voda: ano
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 45

Poznámky

V plánu je lokalitu dovybavit inž. sítěmi (projekt vodovodního řadu - pitné vody z fin. zdrojů MMR - Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití) a rekonstruovat část areálu na ubytovací kapacity. Vzhledem k jisté deklarované insolvenci některých fungujících firem se je možné předjímat častou fluktuaci nájemců.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz