Kasárna Černá Pole - Brno

Areál je z větší části nevyužíván, jinak slouží jako ubytovna. Uvolnění areálu se do roku 2012 nepředpokládá.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 121 400 m2
Procento zastavěn: 40%
Výměra podlahové plochy objektů: 48 560 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): ČR - 100 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Areál se nachází v severní části Brna nedaleko centra (m.č. Černá Pole). Je napojen na silnici I/ 42

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: plochy veřejné vybavenosti- stav, plochy smíšené - návrh
Stávající skutečné využití lokality: 40%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: bydlení
Počet objektů na pozemku celkem: 40

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ano
Dopravní dostupnost - dálnice: D1, D2 - Brno - 8 km
Dopravní dostupnost - silnice: I/ 42 - 1 km
Dopravní dostupnost - železnice: 250 - Brno-Lesná - 1 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 11 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

Blok mezi Provazníkovou a Bieblovou ulicí. Dříve byla lokalita využívána pro skladování a servis vojenské techniky. Dnes je držen MO, záměrem Brna je jeho převod/odkup a rozvoj ve prospěch bydlení, příp. jako administrativní zázemí.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz