LOZ Černovice - Brno

Dominantními stavbami areálu jsou dva hangáry, ve kterých probíhala oprava a skladování letecké techniky. Značnou část plochy zabírají betonové odstavné plochy včetně montovaných skladů a garáží. Stavební stav objektů areálu LOZ odpovídá jejich stáří a účelu, pro který byly stavěny. Jejich další využití se nepředpokládá.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 165 600 m2
Procento zastavěn: 50%
Výměra podlahové plochy objektů: 82 800 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): město Brno - 100 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Areál bývalé letecké opravárenské základny se nachází ve východní části Brna a přímo sousedí s Brněnskou průmyslovou zónou - Černovická terasa

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: plochy smíšené- návrh, plochy pracovních aktivit - návrh
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 30

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 -Brno - 2 km
Dopravní dostupnost - silnice: II/430 - 200 m
Dopravní dostupnost - železnice: 340 - Brno-Slatina - 1 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 1 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 217

Poznámky

Část lokality byla převedena z majetku státu do majetku města Brna a na zbývající části jedná o převodu/odkupu s MO. Bez zpracované studie restrukturalizace pro konkrétní záměr se nelze objektivně vyjádřit k možnosti nového využití stávajících objektů. Blízkost BPZ-ČT dává areálu LOZ veliký potenciál pro umístění projektů z oblasti výroby a strategických služeb. Regenerace lokality předpokládá celkovou sanaci území včetně demolic nevyužitelných objektů a zainvestování pozemků potřebnou infrastrukturou.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz