Areál mezi ul. Olomoucká a železniční tratí - Brno

Některé pozemky jsou pronajímány menším firmám.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 13 700 m2
Procento zastavěn: 20%
Výměra podlahové plochy objektů: 2 740 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): ČR - 99,9 %, 0,1 % právnická osoba

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází v bezprostřední blízkosti centra města (m.č. Černovice).

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: plochy dopravy - stav, návrh; část lokality smíšená plocha-návrh
Stávající skutečné využití lokality: 40%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: ostatní
Počet objektů na pozemku celkem: 5

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - Brno - 6,9 km
Dopravní dostupnost - silnice: R50 - 0 km
Dopravní dostupnost - železnice: 340 - Brno-Černovice - 500 m
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 7,5 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

Revitalizaci areálu bude nutně předcházet odkup nebo směna pozemků od ÚZSVM.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz