Zdevastované území u nákladového nádraží Brno-Komárov - Brno

Jedná se o soubor objektů ve špatném technickém stavu. Většinu tvoří odstavné a manipulační plochy. Areál je nevyužit.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 12 000 m2
Procento zastavěn: 15%
Výměra podlahové plochy objektů: 1 800 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): město Brno 50 %, České dráhy, a.s. - 36%, fyzické osoby - 14 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Území se nachází nedaleko centra v jižní části Brna (m. č. Komárov). Je ze SZ strany vymezeno železnicí.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: plochy bydlení - návrh
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 3

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ano
Dopravní dostupnost - dálnice: D1, D2 - Brno - 2,5 km
Dopravní dostupnost - silnice: I/ 41 - 500 m
Dopravní dostupnost - železnice: 250 - Brno-hl.n. - 2 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 9 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

Lokalita je součástí rozvojového území EUROPOINTU Brno, 2. etapa rozvojového území Komárov

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz