Území kolem domova mládeže - Brno

Převážně travnatá plocha s minimálním zastavěním (budovy v případě revitalizace budou demolovány). Možnou bariérou přestavby je komplikovaná majetková struktura.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 42 400 m2
Procento zastavěn: 20%
Výměra podlahové plochy objektů: 8 480 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): město Brno - 80 %, ČR (ÚZSVM) - 10 %, fyzické osoby - 6 %, JMK - 3 %, ČR (PF) - 1 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Lokalita mezi ulicemi Klášterského, Svatopetrskou a Mariánským náměstím (m. č. Komárov) jižně od centra města.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: plochy smíšené - návrh
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: bydlení
Počet objektů na pozemku celkem: 3

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - Brno - 2 km
Dopravní dostupnost - silnice: I/ 41 - 100 m
Dopravní dostupnost - železnice: 250 - Brno-hl.n. - 2,7 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 8,7 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

Na části lokality jižně od ul. Jeneweinovy je záměr výstavby obytného souboru Brno-Komárov.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz