Areál VZmB Hněvkovského - Brno

Na pozemku se nachází areál Veřejné zeleně města Brna, která zde prováděla výrobní a obchodní činnost v oboru zahradnictví a sadovnictví. Na severu řešeného území jsou umístěny provozní budovy, na které navazují skleníky a plochy pro výsadby. Areál je v současné době téměř nevyužíván , objekty nejsou v dobrém technickém stavu, skleníky jsou v havarijním stavu.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 95 761 m2
Procento zastavěn: 30%
Výměra podlahové plochy objektů: 28 728 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): město Brno - 95 %, právnické a fyzické osoby - 5 %.

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Areál se nachází v intravilánu města Brna, v městské části Brno-jih cca 1,5 km od centra, u místní sběrné komunikace - ulice Hněvkovského.. Ze západu je areál ohraničen tokem řeky Svratky, ze severu železniční tratí. Východní hranici areálu tvoří ulice Hněvkovského a jižní areál Městského baseballováho stadionu.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: zvláštní plochy pro rekreaci; smíšené plochy; plochy rekreační zeleně
Stávající skutečné využití lokality: 30%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 10

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D1; D2 - Brno 1 km
Dopravní dostupnost - silnice: I/41 - 0 km
Dopravní dostupnost - železnice: 340, 260 - Brno - 2 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 8 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 67

Poznámky

Lokalita svěřena do správy MČ Brno-Komárov. Již došlo k demolici některých budov - skleníků. Napojením na ul. Hněvkovského dojde ke zpřístupnění pozemku, který je v současnosti jedním velkým celkem.V lokalitě se plánuje rozšíření nabídky sportovních a rekreačních aktivit celoměstského i nadměstského charakteru, které byly prověřeny v územní studii Lokalita Hněvkovského (06/2008).

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz