Území při ulici Sportovní a Košinova - Brno

Lokalita je zarostlá nálety dřevin a trav. Nachází se zde několik rozpadnutých objektů.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 5 000 m2
Procento zastavěn: 5%
Výměra podlahové plochy objektů: 250 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): ČR - 84 %, město Brno - 16 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Jedná se o území v SZ části Brna (m. č. Královo Pole) sevřené sjezdem na silnici R43 a ulicí Křižíkova.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: plochy dopravy - návrh
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: ostatní
Počet objektů na pozemku celkem: 0

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D1, D2 - Brno - 8 km
Dopravní dostupnost - silnice: R43 - 0 km
Dopravní dostupnost - železnice: 250 - Brno-Kr. Pole - 600 m
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 9 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ne
Pitná voda: ne
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

Lokalita je uzavřená a odříznutá sjezdem z dálničního přivaděče. Lze ji zřejmě využít pouze pro potřeby dopravních staveb.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz