Nástupní prostor na Špilberk - Brno

Součástí prostor je ubytovna ISŠ a několik menších objektů (garáže, likus - býv. občerstvení), které budou v případě revitalizace areálu sanovány
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 14 400 m2
Procento zastavěn: 25%
Výměra podlahové plochy objektů: 3 600 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): JMK (ISŠ) - 42 %, město Brno - 33 %, ČR (PF) - 21 %, fyzická osoba - 4 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Prostor se nachází v centru města na ul. Údolní.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: plochy veřejné vybavenosti - návrh
Stávající skutečné využití lokality: 30%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 3

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D1, D2 - Brno - 5 km
Dopravní dostupnost - silnice: I/ 42 - 1,8 km
Dopravní dostupnost - železnice: 250 - Brno-hl.n. - 1,4 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 10 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

Město má zájem o odkup pozemků, který se díky komplikovaným majetkovým vztahům příliš nedaří. Stávající neutěšený stav lokality je vyvolán dlouhodobou územní rezervou určenou pro vybudování "nástupu na Špilberk". V západní části lokality je Domov mládeže, východní část slouží převážně pro skladování. V návrhu nového Úpn jsou plochy pro veřejnou vybavenost a městskou zeleň.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz