Areál MZLU Brno - Brno

Areál je pronajímám více firmám.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 44 800 m2
Procento zastavěn: 45%
Výměra podlahové plochy objektů: 20 160 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): město Brno - 78 %, MZLU v Brně - 22 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Areál se nachází v západní části Brna v m.č. Pisárky. Necelý 1 km jižně je napojení na rychlostní silnici I/ 42 (Pisárecký tunel) na a dálnici D1.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: plochy městské zeleně - návrh
Stávající skutečné využití lokality: 30%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 10

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - Brno - 3,4 km
Dopravní dostupnost - silnice: I/ 42 - 0,6 km
Dopravní dostupnost - železnice: 340 - Brno - 4 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 13 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

V zájmu města je odkup části areálu v majetku MZLU a jeho využití coby klidové zóny. V blízkosti areálu je les a nevyužité hřiště.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz