Bývalá cihelna v Řečkovicích - Brno

Nacházejí se zde opuštěné garáže a několik likusových budov, které jsou příležitostně pronajímány menším firmám. Budova cihelny je ve špatném technickém stavu a bude nutné ji zbourat.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 24 300 m2
Procento zastavěn: 40%
Výměra podlahové plochy objektů: 9 720 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): město Brno - 65 %, fyzické a právnické osoby - 35 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Prostor býv. cihelny, která se nachází v severní části Brna (m.č. Řečkovice), je zastavěn několika garážemi. Areál je výborně napojen na brněnskou severojižní tangentu R43.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: plochy smíšené, bydlení, městské zeleně - návrh
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 8

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ano
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - Brno - 10 km
Dopravní dostupnost - silnice: R43 - 1 km
Dopravní dostupnost - železnice: 250 - Brno-Řečkovice - 2,6 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 14 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

Město má zájem o odkoupení zbylé části pozemku, považuje jej za velmi perspektivní. Přestože v návrhu změny ÚPn jsou uvedeny plochy pro rekreaci, není vyloučena ani změna ve prospěch rezidenční výstavby. Lokalita je součástí Regulačního plánu Medlánky (1998).

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz