Kasárna Slatina - Brno

Areál je výborně dopravně obsloužen a plně vybavené inženýrskými sítěmi. V současnosti není areál nijak využíván. Město Brno nemá pro toto území zatím zpracovaný žádný rozvojový záměr, budoucí využití se však dá snadno předpokládat v souvislosti s Černovickou terasou - lehká výroba a řemesla, administrativa, občanská vybavenost a bydlení v souladu s územním plánem města Brna. Předpokládáme, že sousedství významné průmyslové zóny bude v blízké budoucnosti generovat zájem investorů o tuto lokalitu a brzy dojde k její celkové restrukturalizaci. Pro každý rozvojový záměr je třeba počítat s nutností odstranění starých ekologických zátěží.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 101 800 m2
Procento zastavěn: 50%
Výměra podlahové plochy objektů: 50 900 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): město Brno - 90 %, ČR a fyzické osoby - 10 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Bývalá kasárna se nachází ve východní části Brna v těsném sousedství průmyslové zóny Černovická terasa, od níž je odděluje železniční trať.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: plochy smíšené, městské zeleně,bydlení, zvláštní plochy pro rekreaci a plochy pro dopravu
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 43

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ano
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 -Brno - 2 km
Dopravní dostupnost - silnice: II/430 - 200 m
Dopravní dostupnost - železnice: 340 - Brno-Slatina - 1 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 1 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 133

Poznámky

Lokalita byla převedena do majetku města Brna. Do lokality je zařazen i objekt "Svobodárna Olomoucká", u kterého nebyl prozatím Armádou ČR stanoven termín uvolnění. Lokalita je součástí urbanistické studie "Kasárna na letišti Slatina" (6/2005). Nové převážně polyfunkční využití areálu kasáren zahrnuje návrhové plochy smíšené obchodu a služeb, plochy bydlení, smíšené plochy výroby a služeb, zvláštní plochy pro rekreaci, plochy pro dopravu a plochy rekreační zeleně. Cílem bude vybudovat plně funkční území v blízkosti BPZ-ČT s vhodným zázemím pro potřeby MČ Brno-Slatina (radnice MČ), ale také např. zázemí pro HZS a především nové byty. Vlastníkem bude směnou pozemků spol. Jižní Centrum Brno, a.s. (100 % vlastněná městem).

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz