Bývalý Dřevopodnik, s.p. - Brno

Lokalita je hustě zastavena objekty bývalých dílen, objekty administrativními, objekty tvořící zázemí menších firem v různém technickém stavu. Dále skladové, parkovací a manipulační plochy.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 16 000 m2
Procento zastavěn: 80%
Výměra podlahové plochy objektů: 12 800 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): město Brno - 50 %, ČR ( Dřevopodnik m. Brna, s.p. v likvidaci) - 38 %, fyzické osoby - 12 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Území v bezprostřední blízkosti centra města (mezi ul. Rumiště, Mlýnská a Štěpánská)

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: plochy smíšené - návrh
Stávající skutečné využití lokality: 30%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: ostatní
Počet objektů na pozemku celkem: 20

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - Brno - 2 km
Dopravní dostupnost - silnice: I/ 42 - 1 km
Dopravní dostupnost - železnice: 250 - Brno-hl.n. - 1 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 8,4 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

Lokalita se dotýká řešení "Nové městské třídy" - koncept regulačního plánu. Progresivnější řešení brownfieldu komplikuje letitý majetkový spor.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz