Zdevastovaný bytový blok při ulici Plotní - Brno

Lokalita je součástí rezidenční zástavby. Některé z budov jsou využívány (bydlení, restaurace, dílny).
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 7 800 m2
Procento zastavěn: 60%
Výměra podlahové plochy objektů: 4 680 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): město Brno - 65 %, fyzické a právnické osoby - 26 %, ČR (SOU stavební) - 9 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází v blízkosti centra při ul. Plotní (m. č. Trnitá) - silnice I/ 41. V západní části se nachází železniční trať, v severní ÚAN Zvonařka.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: plochy smíšené - návrh
Stávající skutečné využití lokality: 30%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 5

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D1, D2 - Brno - 2,5 km
Dopravní dostupnost - silnice: I/ 41 - 500 m
Dopravní dostupnost - železnice: 250 - Brno-hl.n. - 2 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 9 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

Lokalita je dotčena stavbou " Tramvaj - Plotní ". Lokalita je součástí rozvojového území EUROPOINTU Brno, 2. etapa rozvojového území Komárov.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz