Areál - Kraví hora - Brno

Počátky výstavby areálu spadají do období II.světové války; dalším významným mezníkem je převod areálu do vlastnictví Vysokého učení technického v Brně a umístění zde kateder vysoké školy. Současný areál v majetku VUT v Brně je tvořen z převážné části podlouhlými přízemními a nepodsklepenými objekty, tzv.likusáky.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 50 463 m2
Procento zastavěn: 27%
Výměra podlahové plochy objektů: 13 868 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): VUT Brno - 75 %, město Brno - 25 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Areál VUT Kraví hora je situován na východní straně kopce Kraví hora západně od centra města.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: plochy městské zeleně - návrh
Stávající skutečné využití lokality: 40%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 23

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - Brno - 7 km
Dopravní dostupnost - silnice: I/43 - 5 km; II/642 - 0,5 km
Dopravní dostupnost - železnice: 340 - Brno - 5 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 15 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 68

Poznámky

Současné využití - tenisové kurty, budovy pronajímány firmám (sklady, výroba, služby). Po dobu realizace přestavby ostatních areálů VUT v Brně (Palackého, Údolní, Božetěchova), tj. minimálně po dobu 10-ti let, neuvažuje vlastník o revitalizaci areálu. V současné době považuje vlastník areál za své strategické rozvojové území a z tohoto důvodu neuvažuje o prodeji či územní směně pozemků. Záměrem města je odkup pozemků od VUT. Univerzita chce držet pozemky jako zázemí pro vybudování kampusu. V ÚPn je však pozemek veden jako plocha pro rekreaci.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz