Vězeňská správa Cejl - Brno

Bývalý areál soudu, později vězeňské správy, byl převeden do majetku města Brna. Záměr města a soukromého vlastníka na jeho další využití celého areálu není znám. V současné době se využívá pouze minimální část areálu ve vlastnictví města formou pronájmu Moravskému zemskému archívu a Policii ČR (Stavební ubytovací odbor, odbor MTZ ČR správy JmK).
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 10 500 m2
Procento zastavěn: 80%
Výměra podlahové plochy objektů: 8 400 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): město Brno - 76 %, objekt při ul. Cejl je ve vlastnictví fyzických osob

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Areál se nachází v exponované lokalitě na významné městské třídě (Cejl), s výborným dopravním napojením, blízko městského centra.š

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: plocha pro veřejnou vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 20%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 5

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ano
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - Brno - 5 km
Dopravní dostupnost - silnice: I/42 - 2 km
Dopravní dostupnost - železnice: 250 - Brno-hl.n. - 1,4 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 9 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

Pro danou lokalitu není zpracována žádná studie, která by mohla být podkladem pro budoucí revitalizaci, nebo by mohla případně sloužit pro změnu Územního plánu města Brna. Ideální se jeví opětovné využití jako smíšené plochy, které jsou určeny převážně k umístění obchodních a výrobních provozoven, zařízení správy, hospodářství a kultury. Areál býv. vězeňské správy byl v r. 2006 zahrnut do III. kroku Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území Jihomoravského kraje. Město vypsalo nabídkové řízení na odprodej objektu, již eviduje zájemce.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz