Území při ulici Rokytova - Brno

Lokalita je zastavěna převážně dočasnými stavbami. Jedná se o území po těžbě hliníku, v polovině 60.let začalo navážení a vyrovnávání vytěženého prostoru. Dnes skladový areál firmy Stavoprogres.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 33 100 m2
Procento zastavěn: 15%
Výměra podlahové plochy objektů: 4 965 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): město Brno - 83 %, ČR (PF) - 10 %, fyzické, právnické osoby, ČR (Správa nemovitostí m.Brna) - 7 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází ve východní části Brna (m. č. Židenice) v blízkosti židenické smuteční síně. Areál je dobře dopravně napojen na vnější brněnský okruh.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: plochy městské zeleně - návrh, plochy smíšené a dopravy - návrh,
Stávající skutečné využití lokality: 30%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: ostatní
Počet objektů na pozemku celkem: 15

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ano
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - Brno- 7,5 km
Dopravní dostupnost - silnice: II/ 642 - 0 km, I/42 - 300 m
Dopravní dostupnost - železnice: 250 - Brno-Židenice - 1,3 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 9 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

Lokalita je držena jako rezerva pro hřbitov.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz