Areál bývalého autoparku při ul. Lerchova - Brno

Lokalita je nevyužita, od 06/2003 byl bývalý vojenský areál bezúplatně převeden z majetku státu do majetku města.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 9 500 m2
Procento zastavěn: 60%
Výměra podlahové plochy objektů: 5 700 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): město Brno - 95 %, právnická osoba - 5 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Jedná se o menší lokalitu v SZ části Brna nedaleko centra. Areál je součásti rezidenční zástavby.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: plochy smíšené, veřejné vybavenosti, městské zeleně - návrh
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 2

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - Brno - 6 km
Dopravní dostupnost - silnice: I/ 42 - 2,3 km
Dopravní dostupnost - železnice: 340 - Brno - 6 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 15 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

Lokalita je součástí urbanistické studie "Nám. Míru"(2004). Byl zde připraven investiční záměr na výstavbu bytového a obchodního komplexu "Wilson", od kterého bylo odstoupeno.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz