Areál při křižovatce ul. Pražská-Chironova - Brno

Na pozemku se nachází několik likusových objektů, které v případě revitalizace bude třeba demolovat.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 12 300 m2
Procento zastavěn: 20%
Výměra podlahové plochy objektů: 2 460 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): město Brno - 80 %, fyzické osoby - 20 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Areál se nachází na Z okraji města (m.č. Bosonohy) při silnici II/ 602. Výborné napojení má rovněž na D1.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: plochy smíšené
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: ostatní
Počet objektů na pozemku celkem: 10

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - Brno - 1 km
Dopravní dostupnost - silnice: II/ 602 - 0 km
Dopravní dostupnost - železnice: 240 - Troubsko - 2,4 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 14 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

Přestože lokalita je v majoritním vlastnictví města, majetkové vztahy jsou komplikované). Lokalita je součástí urbanistické studie " Bosonohy - II"(5/2006).

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz