Areál ZD Bobrava - Brno

Dnes část lokality slouží pro provoz pneuservisu, část pro sídlo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Zachovat pro další využití bude možné pouze budovy skladové.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 56 000 m2
Procento zastavěn: 40%
Výměra podlahové plochy objektů: 22 400 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): ČR (PF), Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - 55 %, město Brno - 45 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Areál býv. ZD se nachází v okrajové jižní části Brna (m.č. Chrlice) cca 1,5 km od exitu na D2.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: plochy pracovních aktivit- stav
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 5

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D2 - Brno - 1,3 km
Dopravní dostupnost - silnice: I/ 152 - 1 km
Dopravní dostupnost - železnice: 300 - Brno-Chrlice - 3 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 10 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

Lokalita je součástí stanoveného záplavového území. Pokud nebudou budovy využity pro potřeby zemědělské výroby, bude nutné řadu z nich demolovat.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz