Areál AGRO Tuřany - Brno

Areál je dnes extenzívně využívaný převážně pro zemědělskou výrobu, s negativními dopady na životní prostředí v části Tuřan. Pro konverzi území byla zpracována studie, která počítá se změnou využití areálu ZD na bydlení, občanskou vybavenost a lehkou výrobu, s možnou vazbou na budoucí průmyslovou zónu u letiště.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 145 000 m2
Procento zastavěn: 50%
Výměra podlahové plochy objektů: 72 500 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): město Brno - 62 %, fyzické a právnické osoby - 38 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-město Kód okresu: CZ0642
ORP: Brno Kód ORP: 6203
Obec: Brno Kód obce: 582786
Popis geografické polohy: Areál ZD leží na východním okraji městské části Chrlice v JV části Brna.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: plochy pracovních aktivit-stav
Stávající skutečné využití lokality: 30%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 39

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D1,D2 - Brno - 4 km
Dopravní dostupnost - silnice: II/ 417 - 0 km
Dopravní dostupnost - železnice: 340 - Brno-Slatina - 3,7 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 1 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

Trvá snaha města o domluvu s Agrem o prodeji pozemků, jejichž využití je vázáno na obchvat Tuřan.Přes neexistenci ekologických zátěží je velmi pravděpodobné, že rekonverze zemědělského areálu bude vyžadovat překlenutí nákladové mezery.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz