Bývalá rota PS - Břeclav

Vzhledem k lokalizaci v přírodě a obtížnějšímu přístupu je areál méně vhodný pro komerční obchodní aktivity, naopak ideální pro služby v cestovním ruchu (ubytování, stravování, cykloturistické služby). Hlavní dvoupatrová budova je v dobrém stavu, interiér je zcela zdemolován vč. oken, schodiště s nálety bezu a trav.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 23 000 m2
Procento zastavěn: 7%
Výměra podlahové plochy objektů: 1 555 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): Lesy ČR - 100 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Břeclav Kód okresu: CZ0644
ORP: Břeclav Kód ORP: 6204
Obec: Břeclav Kód obce: 584291
Popis geografické polohy: Areál v současnosti v majetku Lesy ČR se nachází na nepříliš dobře dostupném místě na hranici lesa a zemědělských ploch v extravilánu města cca 5 km JZ. Je přístupný po zpevněné komunikaci.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: plochy pro občanskou vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 5

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ano
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - ex. Břeclav - 16 km
Dopravní dostupnost - silnice: I/ 55 - 1,4 km
Dopravní dostupnost - železnice: 250 - Břeclav - 8 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 65 km, Wien-Schwechat - 85 km, Bratislava - 91 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: nevyhovující (nesplňuje kritéria pro vyhovující, přístup je po nevhodné komunikaci, např.nezpevněná cesta, či komunikace, která nesplňuje šířkové nebo směrové parametry
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ne
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 30

Poznámky

Vhodným řešením je může být rekonstrukce na areál pro skupinovou rekreaci, výrobní aktivity jsou vzhledem k odlehlosti areálu spíše vyloučeny. Předpokladem je asanace některých budov.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz