Bývalé koupaliště - Hvězdlice

Jedná se o areál vystavěný v 60. letech jako koupaliště, které však na zač. 90. let přestalo splňovat technické a hygienické parametry (posl. rok provozu 1992). Od té doby je udržována zeleň a náletová zeleň v jeho oplocené části, resp. objekt, který sloužil jako toalety, převlékárny a kiosk. Náletová zeleň nyní zarůstá dno bazénu - obtížné za jakýchkoli revitalizačních podmínek jej znovu využít k původnímu účelu
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 5 701 m2
Procento zastavěn: 14%
Výměra podlahové plochy objektů: 816 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): obec - 50 %, fyzické osoby - 50 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Vyškov Kód okresu: CZ0646
ORP: Vyškov Kód ORP: 6219
Obec: Hvězdlice Kód obce: 593087
Popis geografické polohy: Lokalita v k. ú. Nové Hvězdlice se nachází cca 0,5 km severovýchodně od hranice městyse (cca 600 obyv.). Při asfaltové cestě a nezpevněné účelové komunikaci

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: není
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 2

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - ex. Vyškov - 13 km
Dopravní dostupnost - silnice: II/ 429 - 4,3 km; I/ 50 - 7,5 km
Dopravní dostupnost - železnice: 340 - Nesovice - 8 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 41 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: nevyhovující (nesplňuje kritéria pro vyhovující, přístup je po nevhodné komunikaci, např.nezpevněná cesta, či komunikace, která nesplňuje šířkové nebo směrové parametry
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

Obec nemá ucelenou představu o dalším využití areálu. Jako nejvýhodnější se jeví projekt kempu s upravenou redukovanou plochou pro koupání a sociálním zázemí (v původní budově). ROP JV 2.1 n. PRV. Protože však obec disponuje pouze velmi omezenými fin. prostředky, nehrozí spolufinancování (pouze údržba areálu - sečení, pálení - a i to pokulhává), bude zřejmě spoléhat na zájem ze strany soukromého sektoru. Fyz. osoby jsou v případě konkrétnímu inv. záměru ochotny ke směně nebo prodeji pozemků.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz